Les om oss her!

Nye Asker i 2020!

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme fellesskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Følg med på Nye Asker