Utvikling av Spikkestad - Asker kommune

Illustrasjon fra (Rambøll /Asker kommune)

Spikkestad skal utvikles i henhold til Asker kommune sin kommuneplan.

Asker kommune skal utvikle Spikkestad og oppgradere landskap. Det skal opparbeides park og torg rundt Spikkestad Kulturkirke. Gågate kommer mellom Teglverksveien og torget, og 120 parkeringsplasser langs Industriveien. Bilde viser Teglverksveien, park og gågate.

 

Spikkestad med nytt sentrum.