Skole

Spikkestad barneskole

Spikkestad barneskole ligger i Asker kommune. Skolen består av 1.- 7. trinn og SFO.

Spikkestad Ungdomsskole

Vårt motto er; AKTIV LÆRING OG HØY TRIVSEL. Vi har i dag ca 223 elever og om 30 ansatte.