Spikkestad Vel

Spikkestad Vel

Frivillig organisasjon
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Spikkestad og virke for stedets 
forskjønnelse og trivsel.